Giới thiệu

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ THỰC NGHIỆM NÔNG LÂM

10/28/2016 8:38:16 AM

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ THỰC NGHIỆM NÔNG LÂM Trung tâm Nghiên cứu và Thực nghiệm Nông Lâm được thành lập theo Quyết định số 430/QĐ-ĐHQB ngày 13 tháng 3 năm 2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình với chức năng đào tạo chương trình thực hành, thí ngiệm, thực tập, rèn nghề cho sinh viên Khoa Nông - Lâm - Ngư, sinh viên của Trường Đại học Quảng Bình và các đối tác; nghiên cứu, thực nghiệm, chuyển giao công nghệ, sản xuất, kinh doanh các sản phẩm trong lĩnh vực Nông Lâm Ngư Môi trường.

QĐ THÀNH LẬP NHÓM NGHIÊN CỨU CHUYÊN NGÀNH NÔNG - LÂM - NGƯ

10/28/2016 8:25:03 AM

QĐ THÀNH LẬP NHÓM NGHIÊN CỨU CHUYÊN NGÀNH NÔNG - LÂM - NGƯ Để nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm NC&TN Nông Lâm trong các lĩnh vực nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, tiến tới thực hiện các hoạt động tư vấn, hỗ trợ đào tạo, tổ chức các dịch vụ, từng bước đưa Trung tâm thực hiện đầy đủ các nội dung như trong Quy chế Tổ chức và hoạt động. Ngày 15 tháng 6 năm 2016, Hiệu trưởng Trường ĐH Quảng Bình đã ký Quyết định số 1004/QĐ-ĐHQB về việc thành lập Nhóm nghiên cứu chuyên ngành Nông - Lâm - Ngư.

Chọn trang
©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình