Cơ cấu tổ chức

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

7/31/2018 10:47:12 AM

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các viên chức trong Trung tâm Nghiên cứu và Thực nghiệm Nông Lâm Ngư

CƠ CẤU TỔ CHỨC

10/28/2016 8:42:53 AM

CƠ CẤU TỔ CHỨC Cơ cấu tổ chức của Trung tâm bao gồm: 01 Giám đốc, 01 Phó Giám đốc, và các bộ phận

Chọn trang
©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình