Thông báo

Thông báo tuyển sinh lưu học sinh người nước ngoài học dự bị Tiếng Việt, năm học 2016 - 2017

3/5/2018 10:48:02 AM

Thông báo tuyển sinh lưu học sinh người nước ngoài học dự bị Tiếng Việt, năm học 2016 - 2017 Thực hiện kế hoạch năm học 2016 - 2017, Trung tâm Nghiên cứu ASEAN - Trường Đại học Quảng Bình thực hiện tuyển sinh lưu học sinh người nước ngoài có nhu cầu học tập tại Việt Nam bằng ngôn ngữ Tiếng Việt (thông tin chi tiết có tại file đính kèm)

Chọn trang
©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình