Giới thiệu

Trung tâm nghiên cứu ASEAN ( ASEAN Research Center)

9/30/2020 2:46:09 PM

Trung tâm nghiên cứu ASEAN  ( ASEAN  Research Center) Trung tâm nghiên cứu ASEAN là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Quảng Bình; có chức năng tổ chức triển khai các hoạt động tư vấn, nghiên cứu khoa học; đào tạo, bồi dưỡng kiến thức văn hóa, ngôn ngữ của các nước trong cộng đồng ASEAN; thực hiện các chương trình, dự án hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước về văn hóa, xã hội ASEAN.

Chọn trang
©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình