Cơ cấu tổ chức

TỔ CHỨC BỘ MÁY

7/14/2015 1:46:54 PM

TỔ CHỨC BỘ MÁY Bộ máy của Trung tâm nghiên cứu văn hóa ASEAN gồm có Ban Giám đốc và các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ.

Chọn trang
©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình