Tin hoạt động

HƯỞNG ỨNG NGÀY SÁCH VIỆT NAM LẦN THỨ 5 TẠI TRUNG TÂM HỌC LIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH

5/2/2018 4:13:31 PM

HƯỞNG ỨNG NGÀY SÁCH VIỆT NAM LẦN THỨ 5 TẠI TRUNG TÂM HỌC LIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH Thực hiện Kế hoạch số 1166/BGDĐT-GDTX ngày 26/03/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 5, sáng ngày 20/4/2018 tại Trung tâm Học liệu, Trường Đại học Quảng Bình đã khai mạc các hoạt động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam lần thứ V, Ngày Sách và Bản quyền Thế giới 23-4.

Triển lãm ảnh và tư liệu về Biển, đảo Việt Nam

1/3/2018 8:30:02 AM

Triển lãm ảnh và tư liệu về Biển, đảo Việt Nam Thực hiện Công văn số 2237/UBND-VX ngày 28/11/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình về việc tổ chức tuyên truyền về biển đảo, triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu Hoàng Sa, Trường Sa, đồng thời giới thiệu, truyền thông về lịch sử, địa lý biển đảo Việt Nam, góp phần nâng cao nhận thức về chủ quyền quốc gia về biển đảo. Vào lúc 8h00 ngày 19/12/2017, Trung tâm Học liệu đã phối hợp với Bộ môn Địa lý, Bộ môn Lịch sử thuộc khoa KH Xã hội tổ chức “Triển lãm ảnh và tư liệu về Biển, đảo Việt Nam"

TỔNG KẾT VÀ TRAO GIẢI CUỘC THI “VIẾT VỀ NGƯỜI PHỤ NỮ CỦA TÔI”

12/8/2017 4:37:39 PM

TỔNG KẾT VÀ TRAO GIẢI CUỘC THI “VIẾT VỀ NGƯỜI PHỤ NỮ CỦA TÔI” Nhằm biểu dương, khen thưởng các công đoàn viên và sinh viên có thành tích xuất sắc trong cuộc thi “Viết về người phụ nữ của tôi” do Ban nữ công - Công đoàn trường phối hợp với Câu lạc bộ sách QBU - TTHL tổ chức, được sự nhất trí của Ban giám hiệu Nhà trường, sáng ngày 5/12/2017, tại phòng Hội thảo Trung tâm Học liệu, Ban tổ chức cuộc thi đã tổ chức buổi Tổng kết và trao giải.

Sermina khoa học: “Triển khai tài nguyên giáo dục mở: Bản quyền và giấy phép mở”

10/30/2017 2:50:54 PM

Sermina khoa học: “Triển khai tài nguyên giáo dục mở: Bản quyền và giấy phép mở” Thực hiện kế hoạch và nhiệm vụ năm học 2017-2018; để cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ. Vào lúc 14h00, ngày 27/10/2017, Trung tâm Học liệu Trường Đại học Quảng Bình tổ chức Seminar khoa học:“Triển khai tài nguyên giáo dục mở: Bản quyền và giấy phép mở”

HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC - VIÊN CHỨC VÀ LAO ĐỘNG TRUNG TÂM HỌC LIỆU. NĂM HỌC 2017 – 2018

10/17/2017 10:46:28 AM

HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC - VIÊN CHỨC VÀ LAO ĐỘNG TRUNG TÂM HỌC LIỆU. NĂM HỌC 2017 – 2018 Nhằm tổng kết, đánh giá quá trình hoạt động của Trung tâm Học liệu trong năm học 2016 - 2017 và xác định nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017 – 2018. Vào lúc 14h00, ngày 12/09/2017 Trung tâm Học liệu đã tổ chức Hội nghị công chức - viên chức, người lao động năm học 2017 – 2018.

Chọn trang
©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình