Công tác Đảng

LỄ KẾT NẠP QUẦN CHÚNG HOÀNG VĂN TÁM

6/2/2017 4:27:54 PM

LỄ KẾT NẠP QUẦN CHÚNG HOÀNG VĂN TÁM Được sự nhất trí của Đảng ủy Trường Đại học Quảng Bình vào lúc 16h30 ngày 12 tháng 5 năm 2017, chi bộ Trung tâm Học liệu đã long trọng tổ chức buổi kết nạp Đảng viên cho quần chúng Hoàng Văn Tám.

ĐẠI HỘI CHI BỘ TRUNG TÂM HỌC LIỆU NHIỆM KỲ 2017 – 2020

6/2/2017 4:24:04 PM

ĐẠI HỘI CHI BỘ TRUNG TÂM HỌC LIỆU NHIỆM KỲ 2017 – 2020 Thực hiện kế hoạch của Đảng ủy Trường Đại học Quảng Bình, Vào lúc 8h00, ngày 05/4/2017 chi bộ Trung tâm Học liệu đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020.

ĐẠI HỘI CHI BỘ TRUNG TÂM HỌC LIỆU NHIỆM KỲ 2015 - 2017

4/10/2015 8:27:13 AM

ĐẠI HỘI CHI BỘ TRUNG TÂM HỌC LIỆU NHIỆM KỲ 2015 - 2017 Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ Chính trị về đại hội các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Kế hoạch số 689-KH/ĐU ngày 19 tháng 01 năm 2014 của Đảng ủy Trường Đại học Quảng Bình về Đại hội Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2015 - 2017 và Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Quảng Bình nhiệm kỳ 2015 2020; được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường Đại học Quảng Bình, ngày 19 tháng 03 năm 2015, Chi bộ Trung tâm Học liệu đã tổ chức đại hội chi bộ

Chọn trang
©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình