Thông tin Tuyển dụng

Mobifone tỉnh Quảng Bình thông báo tuyển dụng

6/13/2018 4:02:11 PM

Mobifone tỉnh Quảng Bình thông báo tuyển dụng MobiFone tỉnh Quảng Bình, trực thuộc Công ty dịch vụ MobiFone khu vực 6 cần tuyển dụng các ứng viên có năng lực làm việc tại các vị trí.

Trung tâm Giám định và chứng nhận hợp chuẩn hợp quy VIETCERT cần tuyển dụng nhân sự năm 2018

6/4/2018 10:06:31 AM

Trung tâm Giám định và chứng nhận hợp chuẩn hợp quy VIETCERT cần tuyển dụng nhân sự năm 2018 Trung tâm Giám định và chứng nhận hợp chuẩn hợp quy VIETCERT cần tuyển dụng nhân sự năm 2018

Công ty Hải Phong thông báo tuyển dụng sinh viên làm việc ở Tập đoàn Toshiba tại Nhật Bản

5/30/2018 10:37:55 AM

Công ty Hải Phong thông báo tuyển dụng sinh viên làm việc ở Tập đoàn Toshiba tại Nhật Bản Nhằm thực hiện kế hoạch năm học của trường Đại học Quảng Bình về việc đẩy mạnh hợp tác với các doanh nghiệp trong tư vấn, tuyển dụng sinh viên làm việc tại các doanh nghiệp. Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Khởi nghiệp phối hợp với công ty Hải Phong thông báo tuyển dụng sinh viên làm việc ở Tập đòn Toshiba tại Nhật Bản

Công ty CP đầu tư phát triển Đức Việt VAV thông báo tuyển sinh sinh viên đi thực tập và làm việc tại Đức

5/30/2018 10:28:04 AM

Công ty CP đầu tư phát triển Đức Việt VAV thông báo tuyển sinh sinh viên đi thực tập và làm việc tại Đức Nhằm thực hiện kế hoạch năm học của trường Đại học Quảng Bình về việc đẩy mạnh hợp tác với các doanh nghiệp trong tư vấn, tuyển dụng sinh viên làm việc tại các doanh nghiệp. Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Khởi nghiệp phối hợp với công ty Cổ phần cổ phần đầu tư phát triển Đức Việt VAV về việc thông báo tuyển sinh sinh viên thực tập và làm việc tại Đức

Chọn trang
©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình