Liên hệ

LIÊN HỆ

1/15/2018 3:50:09 PM

LIÊN HỆ VP TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN VÀ QUAN HỆ DOANH NGHIỆP - Trường Đại học Quảng Bình - 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý – TP Đồng Hới - Quảng Bình. Điện thoại: 02323 816 779

Chọn trang
©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình