Hỗ trợ Khởi nghiệp

Khóa đào tạo " Kỹ năng khởi nghiệp 4.0" cho sinh viên

10/18/2019 9:19:28 AM

Khóa đào tạo Căn cứ kế hoạch năm học 2019-2020, Trung tâm HTSV&KN phối hợp với dự án "Bệ phóng Việt Nam Degital 4.0" là một sáng kiến của Google tổ chức khóa đào tạo " Kỹ năng khởi nghiệp 4.0" cho sinh viên

THÔNG BÁO KHÓA ĐÀO TẠO "KỸ NĂNG KHỞI NGHIỆP 4.0" CHO SINH VIÊN

10/8/2019 9:02:22 AM

THÔNG BÁO KHÓA ĐÀO TẠO Nhằm cung cấp kiến thức, kỹ năng cho sinh viên về khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, tạo động lực thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp của sinh viên, giúp sinh viên, các nhóm nghiên cứu thay đổi tư duy, nhận thức, dám nghĩ dám làm để biến ý tưởng thaah hiện thực, Trung tâm HTSV&KN phối hợp với dự án " Bệ phóng VN Degital 4.0" tổ chức khóa đào tạo "Kỹ năng khởi nghiệp 4.0" cho sinh viên.

Tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống, khởi nghiệp sáng tạo cho sinh viên khóa 60 và 61

9/20/2019 3:50:38 PM

Tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống, khởi nghiệp sáng tạo cho sinh viên khóa 60 và 61 Nhằm mục đích góp phần triển khai phong trào " Khởi nghiệp sinh viên" cho sinh viên khóa 60 và 61. Thúc đẩy, hỗ trợ các hoạt động sáng tạo khởi nghiệp trong sinh viên trong thời gian tiếp theo; tạo diễn đàn để hỗ trợ sinh viên hình thành các kỹ năng, tạo cơ hội kết nối tham gia khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, Trung tâm HTSV&KN phối hợp với Cộng đồng khởi nghiệp Quảng Bình tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, khởi nghiệp sáng tạo cho sinh viên khóa 60 và 61

Chọn trang
©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình