Hỗ trợ Khởi nghiệp

Tổ chức sơ khảo vòng loại cuộc thi "Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp sinh viên 2018 - QBU Start - up Wariior"

6/26/2018 8:25:03 AM

Tổ chức sơ khảo vòng loại cuộc thi Ngày 26/01/2018, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Khởi nghiệp phối hợp với Hội sinh viên tổ chức sơ khảo vòng loại cuộc thi " Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp sinh viên 2018 - QBU Start-up Warrior"

Khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng khởi nghiệp cho sinh viên QBU Start - up Warrior 2018

6/26/2018 8:17:19 AM

Khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng khởi nghiệp cho sinh viên QBU Start - up Warrior 2018 Tối ngày 22/01/2018 tại giảng đường B3 trường Đại học Quảng Bình, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Khởi nghiệp phối hợp với Hội Sinh viên tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng khởi nghiệp cho sinh viên QBU Start - up warrior 2018.

Chọn trang
©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình