Giới thiệu

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN VÀ KHỞI NGHIỆP

7/31/2018 2:23:36 PM

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN VÀ KHỞI NGHIỆP Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên và Quan hệ Doanh nghiệp được đổi tên thành Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Khởi nghiệp (Tên Tiếng Anh: Center for Student Support and Start-up, viết tắt CSSS) theo quyết định số 07/QĐ-ĐHQB ngày 03 tháng 01 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình.

Chọn trang
©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình