Giới thiệu

GIỚI THIỆU VỀ TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN VÀ KHỞI NGHIỆP

11/11/2019 10:10:18 AM

GIỚI THIỆU VỀ TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN VÀ KHỞI NGHIỆP Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên và Khởi nghiệp, tiền thân là Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ Doanh nghiệp. Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên và quan hệ doanh nghiệp được thành lập theo Quyết định số 293/QĐ-ĐHQB ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình. Đến tháng 01/2018, Trung tâm đổi tên thành Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên và Khởi nghiệp theo Quyết định số 07/QĐ-ĐHQB ngày 03/01/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình.

Chọn trang
©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình