Cơ cấu tổ chức

Đổi tên Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp

1/10/2018 2:38:16 PM

Đổi tên Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-ĐHQB ngày 03/01/2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Quảng Bình về việc đổi tên Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

12/26/2014 9:07:59 AM

CƠ CẤU TỔ CHỨC Trung tâm gồm: 01 Giám đốc, 01 Phó giám đốc, 01 cán bộ và 01 nhân viên hành chính - tổng hợp.

Chọn trang
©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình