Cơ cấu tổ chức

ĐỔI TÊN TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN VÀ KHỞI NGHIỆP

3/16/2021 9:52:52 AM

ĐỔI TÊN TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN VÀ KHỞI NGHIỆP Căn cứ Quyết định số 281/QĐ-ĐHQB ngày 03/2/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình về việc đổi tên Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên và Khởi nghiệp

Đổi tên Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp

1/10/2018 2:38:16 PM

Đổi tên Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-ĐHQB ngày 03/01/2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Quảng Bình về việc đổi tên Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp.

Chọn trang
©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình