Giới thiệu

GIỚI THIỆU VỀ TRUNG TÂM THÔNG TIN -TRUYỀN THÔNG

3/16/2021 9:44:29 AM

GIỚI THIỆU VỀ TRUNG TÂM THÔNG TIN -TRUYỀN THÔNG Trung tâm Thông tin - Truyền thông, tiền thân là Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ Doanh nghiệp. Đến tháng 01/2018, Trung tâm đổi tên thành Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên và Khởi nghiệp theo Quyết định số 07/QĐ-ĐHQB ngày 03/01/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình.Đến ngày 03/2/2021, để phù hợp với tình hình thực tiễn, Trung tâm đổi tên thành Trung tâm Thông tin - Truyền thông theo Quyết định số 281/QĐ-ĐHQB ngày 03/2/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình.

Chọn trang
©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình