Kế hoạch tuần

Lịch công tác - Tuần 3. Năm học 2018-2019 (Có bổ sung)

8/29/2018 10:22:57 AM

Lịch công tác - Tuần 3. Năm học 2018-2019 (Có bổ sung) Tuần từ 27/8/2018 đến 02/9/2018

Chọn trang
©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình