Thông tin tốt nghiệp

DANH SÁCH SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY TỐT NGHIỆP NĂM 2017, ĐẠI HỌC K55, CAO ĐẲNG K56

11/14/2017 9:17:19 AM

DANH SÁCH SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY TỐT NGHIỆP NĂM 2017,  ĐẠI HỌC K55, CAO ĐẲNG K56 Phòng Đào tạo thông báo danh sách thí sinh hệ Chính quy tốt nghiệp năm 2017, Đại học khóa 55 và cao đẳng khóa 56.

DANH SÁCH SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY TỐT NGHIỆP NĂM 2016, ĐẠI HỌC K54, CAO ĐẲNG K55

11/14/2017 9:17:03 AM

DANH SÁCH SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY TỐT NGHIỆP NĂM 2016, ĐẠI HỌC K54, CAO ĐẲNG K55 Phòng Đào tạo thông báo Danh sách sinh viên đủ diều kiện tốt nghiệp ĐH 54, CĐ55

DANH SÁCH SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY TỐT NGHIỆP NĂM 2015, ĐẠI HỌC K53, CAO ĐẲNG K54

11/14/2017 9:16:18 AM

DANH SÁCH SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY TỐT NGHIỆP NĂM 2015, ĐẠI HỌC K53, CAO ĐẲNG K54 Phòng Đào tạo thông báo Danh sách sinh viên đủ diều kiện tốt nghiệp ĐH 53, CĐ54

Chọn trang
©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình