Thông tin đào tạo

Danh sách sinh viên ĐH, CĐ hệ CQ bị buộc thôi học từ học kỳ 2 năm 216-2017

11/3/2017 11:03:00 AM

Danh sách sinh viên ĐH, CĐ hệ CQ bị buộc thôi học từ học kỳ 2 năm 216-2017 Danh sách sinh viên ĐH, CĐ hệ CQ bị buộc thôi học từ học kỳ 2 năm 216-2017

Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp năm 2016- ĐH K54, CĐ K55,Chính quy

11/3/2017 11:02:37 AM

Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp năm 2016-  ĐH K54, CĐ K55,Chính quy Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp năm 2016- ĐH K54, CĐ K55,Chính quy

Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp năm 2015- ĐH K53, CĐ K54,Chính quy

11/3/2017 11:02:17 AM

Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp năm 2015-  ĐH K53, CĐ K54,Chính quy Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp năm 2015- ĐH K53, CĐ K54,Chính quy

Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp năm 2014- ĐH K52, CĐ K53,Chính quy

11/3/2017 11:01:47 AM

Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp năm 2014-  ĐH K52, CĐ K53,Chính quy Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp năm 2014- ĐH K52, CĐ K53,Chính quy

Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp năm 2013- ĐH K51, CĐ K52,Chính quy

11/3/2017 11:01:28 AM

Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp năm 2013-  ĐH K51, CĐ K52,Chính quy Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp năm 2013- ĐH K51, CĐ K52,Chính quy

Chọn trang
©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình