Chương trình đào tạo

Dự thảo Chương trình đào tạo ngành Hệ thống thông tin quản lý (mã ngành 7340405)

2/8/2018 8:31:05 AM

Dự thảo Chương trình đào tạo ngành Hệ thống thông tin quản lý (mã ngành 7340405) Trường Đại học Quảng Bình công bố dự thảo Chương trình đào tạo ngành Hệ thống thông tin quản lý (mã ngành 7340405).

Dự thảo Chương trình đào tạo ngành Quản lý tài nguyên Rừng (mã ngành 7620211)

1/5/2018 2:15:03 PM

Dự thảo Chương trình đào tạo ngành Quản lý tài nguyên Rừng (mã ngành 7620211) Trường Đại học Quảng Bình công bố dự thảo Chương trình đào tạo ngành Quản lý tài nguyên Rừng (mã ngành 7620211).

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG

11/23/2017 2:41:59 PM

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG Trường Đại học Quảng Bình công bố Chương trình Giáo dục Đại học của ngành Quản lý tài nguyên và Môi trường như sau:

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON

11/1/2017 8:07:42 AM

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON Trường Đại học Quảng Bình công bố Chương trình Giáo dục Đại học của ngành Giáo dục Mầm non như sau:

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC

11/1/2017 8:07:22 AM

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC Trường Đại học Quảng Bình công bố Chương trình Giáo dục Đại học của ngành Giáo dục Tiểu học như sau

Chọn trang
©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình