Chương trình đào tạo

Dự thảo Đề án mở mã ngành đại học Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành, mã ngành (7810103)

4/5/2019 2:26:55 PM

Dự thảo Đề án mở mã ngành đại học Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành, mã ngành (7810103) Theo học ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, sinh viên có cơ hội nghiên cứu và tìm hiểu về địa lý du lịch, văn hóa, tâm lý và tập quán của du khách trong nước và quốc tế, các nghiệp vụ về hướng dẫn du lịch, thiết kế tour, quản lý và điều hành tour, thiết kế và quản trị sự kiện du lịch. Ngoài ra, sinh viên còn được cung cấp các hướng chuyên sâu: Quản trị lữ hành, Hướng dẫn du lịch, và Quản trị sự kiện. Chương trình hướng đến 3 giá trị như sau: Du lịch bền vững, Học tập qua thực tế và Ứng d

Dự thảo Chương trình đào tạo ngành Hệ thống thông tin quản lý (mã ngành 7340405)

2/8/2018 8:31:05 AM

Dự thảo Chương trình đào tạo ngành Hệ thống thông tin quản lý (mã ngành 7340405) Trường Đại học Quảng Bình công bố dự thảo Chương trình đào tạo ngành Hệ thống thông tin quản lý (mã ngành 7340405).

Dự thảo Chương trình đào tạo ngành Quản lý tài nguyên Rừng (mã ngành 7620211)

1/5/2018 2:15:03 PM

Dự thảo Chương trình đào tạo ngành Quản lý tài nguyên Rừng (mã ngành 7620211) Trường Đại học Quảng Bình công bố dự thảo Chương trình đào tạo ngành Quản lý tài nguyên Rừng (mã ngành 7620211).

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG

11/23/2017 2:41:59 PM

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG Trường Đại học Quảng Bình công bố Chương trình Giáo dục Đại học của ngành Quản lý tài nguyên và Môi trường như sau:

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON

11/1/2017 8:07:42 AM

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON Trường Đại học Quảng Bình công bố Chương trình Giáo dục Đại học của ngành Giáo dục Mầm non như sau:

Chọn trang
©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình