Chương trình đào tạo

Dự thảo Đề án mở mã ngành đại học Sư phạm Tiếng Anh, mã ngành (7140231)

4/25/2019 2:32:29 PM

Dự thảo Đề án mở mã ngành đại học Sư phạm Tiếng Anh, mã ngành (7140231) Chương trình đào tạo cử nhân chuyên ngành Sư phạm tiếng Anh có đủ kiến thức, kỹ năng và tác phong nghề nghiệp; có thái độ, phẩm chất chính trị, đạo đức, sức khoẻ tốt và tinh thần trách nhiệm cao; có khả năng giảng dạy tiếng Anh tại các cơ sở giáo dục, các trường đại học, cao đẳng, các trường trung học và làm việc trong các lĩnh vực chuyên môn có sử dụng tiếng Anh, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội trong quá trình hội nhập quốc tế.

Dự thảo Đề án mở mã ngành đại học Giáo dục công dân, mã ngành (7140204)

4/25/2019 2:22:35 PM

Dự thảo Đề án mở mã ngành đại học Giáo dục công dân, mã ngành (7140204) Nội dung chương trình đào tạo cử nhân Giáo dục công dân với 3 mạch kiến thức cơ bản đó là kinh tế, pháp luật và đạo đức, kỹ năng sống, các vấn đề toàn cầu...sẽ góp phần đào tạo nguồn nhân lực phát triển toàn diện đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh nhà và cả nước.

Dự thảo Đề án mở mã ngành đại học Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành, mã ngành (7810103)

4/5/2019 2:26:55 PM

Dự thảo Đề án mở mã ngành đại học Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành, mã ngành (7810103) Theo học ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, sinh viên có cơ hội nghiên cứu và tìm hiểu về địa lý du lịch, văn hóa, tâm lý và tập quán của du khách trong nước và quốc tế, các nghiệp vụ về hướng dẫn du lịch, thiết kế tour, quản lý và điều hành tour, thiết kế và quản trị sự kiện du lịch. Ngoài ra, sinh viên còn được cung cấp các hướng chuyên sâu: Quản trị lữ hành, Hướng dẫn du lịch, và Quản trị sự kiện. Chương trình hướng đến 3 giá trị như sau: Du lịch bền vững, Học tập qua thực tế và Ứng d

Dự thảo Chương trình đào tạo ngành Hệ thống thông tin quản lý (mã ngành 7340405)

2/8/2018 8:31:05 AM

Dự thảo Chương trình đào tạo ngành Hệ thống thông tin quản lý (mã ngành 7340405) Trường Đại học Quảng Bình công bố dự thảo Chương trình đào tạo ngành Hệ thống thông tin quản lý (mã ngành 7340405).

Dự thảo Chương trình đào tạo ngành Quản lý tài nguyên Rừng (mã ngành 7620211)

1/5/2018 2:15:03 PM

Dự thảo Chương trình đào tạo ngành Quản lý tài nguyên Rừng (mã ngành 7620211) Trường Đại học Quảng Bình công bố dự thảo Chương trình đào tạo ngành Quản lý tài nguyên Rừng (mã ngành 7620211).

Chọn trang
©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình