Chuẩn đầu ra

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH LUẬT

11/21/2017 11:24:28 AM

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH LUẬT Trường Đại học Quảng Bình công bố chuẩn đầu ra của ngành Luật như sau:

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH NGÔN NGỮ ANH

11/8/2017 8:06:35 AM

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH NGÔN NGỮ ANH Trường Đại học Quảng Bình công bố chuẩn đầu ra của ngành Ngôn ngữ Anh như sau:

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH KẾ TOÁN

11/6/2017 2:14:47 PM

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH KẾ TOÁN Trường Đại học Quảng Bình công bố chuẩn đầu ra của ngành Kế toán như sau:

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON

11/6/2017 2:10:52 PM

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON Trường Đại học Quảng Bình công bố chuẩn đầu ra của ngành Giáo dục Mầm non như sau:

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH ĐỊA LÝ

11/3/2017 9:56:14 AM

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH ĐỊA LÝ Trường Đại học Quảng Bình công bố chuẩn đầu ra của ngành Địa lý như sau:

Chọn trang
©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình