Tra cứu danh mục tài liệu

Danh mục tài liệu phòng đọc 2 (Bao gồm Tin học; Triết học; Tôn giáo; Công tác xã hội; Chính trị; Pháp luật; Kinh tế chính trị, CNXHKH; Lịch sử Đảng & TTHCM; Tâm lý-Giáo dục; Tiểu học-Mầm non; dân số; Địa lý kinh tế; Văn hóa; ngôn ngữ Tiếng Việt; Giáo dục quốc phòng; Công tác Đội TNTP HCM)

6/2/2017 2:43:48 PM

Danh mục tài liệu phòng đọc 2 (Bao gồm Tin học; Triết học; Tôn giáo; Công tác xã hội; Chính trị; Pháp luật; Kinh tế chính trị, CNXHKH; Lịch sử Đảng & TTHCM; Tâm lý-Giáo dục; Tiểu học-Mầm non; dân số; Địa lý kinh tế; Văn hóa; ngôn ngữ Tiếng Việt; Giáo dục quốc phòng; Công tác Đội TNTP HCM)

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình