Tra cứu danh mục tài liệu

Danh mục tài liệu phòng đọc 1 (Bao gồm Luận án; Luận văn)

3/30/2017 4:45:50 PM

Danh mục tài liệu phòng đọc 1 (Bao gồm Luận án; Luận văn)

Những tệp tin đính kèm:

TTHL

Các Tin đã đăng

  Danh mục sách tham khảo Xã hội 1/15/2014 9:25:47 AM
  Danh mục sách tham khảo Xã hội 1/15/2014 9:23:03 AM
  Danh mục sách giáo trình 11/12/2013 2:40:19 PM
  Danh mục sách giáo trình 11/12/2013 2:25:16 PM
©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình