Tin hoạt động

HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC - VIÊN CHỨC VÀ LAO ĐỘNG TRUNG TÂM HỌC LIỆU. NĂM HỌC 2017 – 2018

10/17/2017 10:46:28 AM

Nhằm tổng kết, đánh giá quá trình hoạt động của Trung tâm Học liệu trong năm học 2016 - 2017 và xác định nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017 – 2018. Vào lúc 14h00, ngày 12/09/2017 Trung tâm Học liệu đã tổ chức Hội nghị công chức - viên chức, người lao động năm học 2017 – 2018.

HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC - VIÊN CHỨC VÀ LAO ĐỘNG TRUNG TÂM HỌC LIỆU. NĂM HỌC 2017 – 2018

Toàn cảnh Hội nghị

      Tham dự Hội nghị có TS. Lê Thị Hoài Thu – Phó Hiệu trưởng Nhà trường; các đồng chí đại diện các Khoa, Phòng và toàn thể cán bộ, giảng viên của Trung tâm Học liệu.

      Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe TS. Trương Thị Tư – Giám đốc Trung tâm Học liệu báo cáo tổng kết năm học 2016 – 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2017 – 2018; CN. Trương Thị Phương Anh – Tổ trưởng Công đoàn phát động phong trào thi đua năm học 2017 – 2018.

       Theo đó, trong năm học 2016 – 2017, dưới sự lãnh đạo của Ban giám hiệu trường Đại học Quảng Bình, Trung tâm Học liệu đã tổ chức, triển khai thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ; Cán bộ trong đơn vị có ý thức rèn luyện phấn đấu, tăng cường học hỏi để đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ được giao. Hoạt động công đoàn đã phát huy được vai trò tích cực: chăm lo, động viên tinh thần kịp thời đến đời sống cán bộ - viên chức. Các đoàn viên được tham gia các hoạt động phong trào và thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

        Tại hội nghị TS. Lê Thị Hoài Thu – Đại diện BGH Nhà trường đã phát biểu chỉ đạo, định hướng cho việc xây dựng phương hướng, nhiệm vụ Trung tâm Học liệu năm học 2017- 2018 và đưa ra một số giải pháp phát triển Trung tâm trong những năm tiếp theo.

       Cũng tại Hội nghị, các đại biểu và cán bộ viên chức Trung tâm đã tập trung thảo luận những giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng quản lý, phục vụ của Trung tâm. Các ý kiến cơ bản đều nhằm góp phần hoàn thiện dự thảo nghị quyết và tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi mục tiêu, kế hoạch với chất lượng và hiệu quả cao nhất trong năm học 2017 – 2018.

        Tổng kết tại Hội nghị, TS. Trương Thị Tư đã kết luận: Hội nghị đã diễn ra theo đúng yêu cầu kế hoạch và thực hiện cơ bản mục tiêu của Hội nghị. Các ý kiến đưa ra tại Hội nghị đã được Hội nghị đồng tình và nhất trí cao. Trong năm học 2017 – 2018, tập thể Trung tâm Học liệu cố gắng phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu trong dự thảo nghị quyết Hội nghị đã tán thành. Chú trọng xây dựng khối đoàn kết, thống nhất, tích cực hành động, thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác.

 

Một số hình ảnh tại Hội nghị

TS. Trương Thị Tư - Giám đốc Trung tâm Học liệu

 Báo cáo tổng kết năm học 2016 – 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2017 – 2018

TS. Lê Thị Hoài Thu – Phó Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu ý kiến Chỉ đạo Hội nghị

 

TS. Dương Thị Ánh Tuyết - Trưởng phòng ĐBCLGD  phát biểu ý kiến tại Hội nghị

 

     TS. Đậu Mạnh Hoàn - Phó GĐ Trung tâm Học liệu phát biểu tại Hội nghị

 

CN. Nguyễn Thị Ngọc Huyền- CB Trung tâm Học liệu phát biểu tại Hội nghị

 

CN. Trương Thị Phương Anh - Tổ trưởng Công đoàn

 phát động phong trào thi đua năm học 2017 – 2018

CN. Nguyễn Thị Phương Chi - Thư ký Hội nghị Thông qua Nghị quyết Hội nghị 

TTHL

Các Tin đã đăng

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình