Thông tin tuyển sinh

TB V/v tuyển sinh lớp ĐH ngành giáo dục Mầm non liên thông Từ trình độ TCCN, CĐ lên Đại học ( Đặt tại Trung cấp Âu lạc - Huế)

8/22/2018 10:11:24 AM

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình