Thông tin tốt nghiệp

DANH SÁCH SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY TỐT NGHIỆP NĂM 2017, ĐẠI HỌC K55, CAO ĐẲNG K56

11/14/2017 9:17:19 AM

Phòng Đào tạo thông báo danh sách thí sinh hệ Chính quy tốt nghiệp năm 2017, Đại học khóa 55 và cao đẳng khóa 56.

Danh sách cụ thể xem ở file đính kèm!.

Những tệp tin đính kèm:

Phòng Đào tạo

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình