Thông tin tốt nghiệp

DANH SÁCH SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY TỐT NGHIỆP NĂM 2016, ĐẠI HỌC K54, CAO ĐẲNG K55

11/14/2017 9:17:03 AM

Phòng Đào tạo thông báo Danh sách sinh viên đủ diều kiện tốt nghiệp ĐH 54, CĐ55

Xem danh sách chi tiết ở file đính kèm.
Những tệp tin đính kèm:

Phòng Đào tạo

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình