Thông tin Tuyển dụng

Mobifone tỉnh Quảng Bình thông báo tuyển dụng

6/13/2018 4:02:11 PM

MobiFone tỉnh Quảng Bình, trực thuộc Công ty dịch vụ MobiFone khu vực 6 cần tuyển dụng các ứng viên có năng lực làm việc tại các vị trí.

MobiFone tỉnh Quảng Bình, trực thuộc Công ty dịch vụ MobiFone khu vực 6 cần tuyển dụng các ứng viên có năng lực làm việc tại các vị trí.

Thông tin tuyển dụng cụ thể như sau:

 

Những tệp tin đính kèm:

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình