Thông báo

Thông báo về Hội đồng thi TOEIC nội bộ 24/4/2019

7/10/2019 3:20:22 PM

Lịch thi và danh sách các học viên

Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ Thông báo về HĐ thi TOEIC nội bộ

- Thời gian thi: 16h30 ngày 24/4/2019

- Địa điểm: Giảng đường A - Trường Đại học Quảng Bình

Đính kèm danh sách học viên thi lại và danh sách thi có số báo danh

Những tệp tin đính kèm:

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình