Thông báo

Thông báo tuyển sinh Sau đại học Ngành Lịch sử Việt Nam năm 2018

5/24/2018 2:51:44 PM

Trường Đại học Quảng Bình phối hợp với Trường đại học Sư phạm Huế - Đại học Huế tuyển sinh đào tạo thạc sĩ đợt 2 năm 2018 (Khóa XXVI) chuyên ngành Lịch sử Việt Nam

UBND TỈNH QUẢNG BÌNH                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                 Số: 837/TB-ĐHQB                              Quảng Bình, ngày 21 tháng 5 năm 2018

 

THÔNG BÁO

Tuyển sinh Sau đại học

 

  Trường Đại học Quảng Bình phối hợp với Trường đại học Sư phạm Huế - Đại học Huế tuyển sinh đào tạo thạc sĩ đợt 2 năm 2018 (Khóa XXVI) chuyên ngành Lịch sử Việt Nam. Thông tin cụ thể như sau:

1. Địa điểm đặt lớp và thời gian học:

Địa điểm: Trường Đại học Quảng Bình.

Thời gian: Cuối tuần, ngoài giờ hành chính

2. Lệ phí (thu hộ Đại học Sư phạm Huế)

- Thu nhận và xử lý hồ sơ: 150.000 đồng

- Thi tuyển: 700.000 đồng

3. Thời gian phát hành, thu nhận hồ sơ, ôn tập và thi tuyển:

Hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/6/2018

Ôn tập: Dự kiến tháng 6/2018

Thi tuyển: Dự kiến Tháng 9 /2018

2. Địa điểm đăng ký, phát hành và nhận hồ sơ:

Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác quốc tế, Tầng 3, Nhà Hiệu bộ, Trường Đại học Quảng Bình – 312 Lý Thường Kiệt, Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình.

Liên hệ: TS. Võ Thị Dung, Trưởng phòng.

             ĐT: 0918.291.055

Hoặc ThS. Nguyễn Trần Phương Nhung, chuyên viên.

              ĐT: 0232.819.333 (DĐ: 0914.861.212).                                                        

Nơi nhận:                                                                                     HIỆU TRƯỞNG

- Các cơ quan, tổ chức trong tỉnh;                                                 

- Các đơn vị trong trường;

- Ban Giám hiệu;                                                                    

- Website của Trường;                                                                                  

- Lưu: VT, QLKH-HTQT.

 

                                                                                 PGS.TS. Hoàng Dương Hùng           

 

 

 

Những tệp tin đính kèm:

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình