Thông báo

Thông báo thay đổi lịch thi chứng chỉ UDCNTT cơ bản do ảnh hường của bão số 9

10/28/2020 3:49:05 PM

Do ảnh hưởng của cơ bão số 9 nên lịch thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản của các thí sinh có tên tại các phòng 3, 4, 5 thay đổi như sau:

Phòng 3: thi vào lúc 16h30 ngày 29/10/2020

Phòng 4: thi vào lúc 16h30 ngày 30/10/2020

Phòng 5: thi vào lúc 16h30 ngày 31/10/2020

Vậy Hội đồng thi thông báo đến các thí sinh và cán bộ coi thi được biết. 

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình