Thông báo

Biểu mẫu đang ký dự thi thăng hạng giảng viên cao cấp (hạng I) và giảng viên chính (hạng II) năm 2019

7/22/2019 7:14:43 AM

Kèm theo Công văn số 2616 và 2617/BGDĐT-NGCBQLGD

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình