Thông báo

Thông báo Tổ chức Hội đồng thi TOEIC nội bộ 14/9/2019

9/12/2019 8:29:57 AM

Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ Thông báo về Hội đồng thi TOEIC nội bộ

- Thời gian thi: 16h30 ngày 14/9/2019

- Địa điểm: Giảng đường A - Trường Đại học Quảng Bình

Các bạn sinh viên đăng ký thi tại Trung tâm đến 11h00 ngày 13/9/2019

Sau thời gian này Trung tâm không nhận đăng ký thi lại

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình