Thông báo

Thi lại tiếng Anh tăng cường A1, A2

3/2/2021 9:44:27 AM

Trung tâm TH-NN dự kiến tổ chức Hội đồng thi tiếng Anh tăng cường A1, A2 trong tháng 3.

Sinh viên có nhu cầu thi lại đến đăng ký tại VP Trung tâm.

Thời hạn đăng ký: đến hết 12/3/2021. 

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình