Thông báo

Lịch thi và SBD Hội đồng thi lại CĐR (B1 và A2 nội bộ) và tiếng Anh tăng cường A2, khóa thi 23/10/2021

10/22/2021 3:49:00 PM

Thời gian: 14h ngày 23/10/2021

Địa điểm: Lab 1, Trung tâm Học liệu

         
DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ THAM GIA THI CHUẨN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ TIẾNG ANH B1 
(Kèm theo QĐ số             /QĐ-ĐHQB ngày 22 tháng 10 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình)  
TT SBD Họ và  tên   Ngày sinh Nơi sinh  Lớp  Ngành học  Khóa học Ghi chú  
1 B1-01 Đinh Thị Lan   Anh   29/04/2000 Quảng Bình DHTH_K60 Giáo dục tiểu học 2018 - 2022    
2 B1-02 Cao Xuân   Đông   16/09/1998 Quảng Bình DHQLTNMT K60 QL TN & MT  2018 - 2022    
3 B1-03 Cao Thị   Hằng   16/10/2000 Quảng Bình DHKT_K60 Kế toán 2018 - 2022    
4 B1-04 Nguyễn Thị Thu   Hiền   09/04/2000 Quảng Bình DHKT_K60 Kế toán 2018 - 2022    
5 B1-05 Lê Phan Xuân   Hòa   18/05/2001 Quảng Bình DH Dien K61  Điện - Điện tử 2019 - 2023    
6 B1-06 Bùi Thị Thanh   Huệ   05/04/2000 Quảng Bình DHKT_K60 Kế toán 2018 - 2022    
7 B1-07 Bùi Thị Khánh   Lam   26/04/2000 Quảng Bình DHKT_K60 Kế toán 2018 - 2022    
8 B1-08 Hoàng Thị Thanh   Mai   19/09/2000 Quảng Bình DHKT_K60 Kế toán 2018 - 2022    
9 B1-09 Đặng Xuân   Sơn   25/10/1999 Quảng Bình DH59 Luat Luật 2017 - 2011    
10 B1-10 Đinh Thị Thu   Uyên   02/04/2000 Quảng Bình DHTH_K60 Giáo dục tiểu học 2018 - 2022    
11 B1-11 Dương Nữ Khánh   Vy   02/12/2000 Quảng Bình DHKT_K60 Kế toán 2018 - 2022    
Danh sách gồm 11 sinh viên./.                  
DANH SÁCH SINH VIÊN THAM GIA ĐÁNH GIÁ CĐR NGOẠI NGỮ TIẾNG ANH A2 
(Kèm theo QĐ số          /QĐ-ĐHQB ngày 22  tháng 10 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học QB)
TT SBD Họ và  tên Ngày sinh Nơi sinh  Lớp  Ngành học  Khóa học
1 A2-01 Nguyễn Thị Huyền 26/04/2000 Quảng Bình CĐ GDMN K61 Giáo dục mầm non 2019-2022
2 A2-02 Nguyễn Thị Kim Nhung 20/01/2001 Quảng Bình CĐ GDMN K61 Giáo dục mầm non 2019-2022
Danh sách gồm 02 sinh viên./.                
           
DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ THI TIẾNG ANH TĂNG CƯỜNG A2 
(Kèm theo QĐ số          /QĐ-ĐHQB ngày 22  tháng 10 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học QB)
TT SBD Họ và  tên Ngày sinh Nơi sinh  Lớp  Ghi chú
1 TCA2-01 Đặng Nguyễn Mỹ   Duyên 08/04/1997 Quảng Bình ĐH Kế toán K61  
2 TCA2-02 Đinh Xuân   Hòa 17/04/2001 Quảng Bình ĐH Kế toán K61  
3 TCA2-03 Dương Thị Hương   04/02/2001 Quảng Bình ĐHSP Văn K61  
4 TCA2-04 Phan Thị   Linh 18/09/1999 Quảng Bình ĐHGDTH A K59  
5 TCA2-05 Trần Khiết   Linh 02/06/2000 Quảng Bình ĐHGDMN K60  
6 TCA2-06 Hoàng Thị Thùy   Linh 08/10/2000 Quảng Bình ĐHGDMN K60  
7 TCA2-07 Nguyễn Thị   Lợi 08/06/2000 Quảng Bình ĐHGDMN K60  
8 TCA2-08 Nguyễn Lê   Na 11/06/2000 Quảng Bình ĐHGDTH K60  
9 TCA2-09 Phan Thị   Nga 30/06/1999 Quảng Bình ĐHGDMN K60  
10 TCA2-10 Nguyễn Thanh   Ngọc 10/09/2001 Quảng Bình ĐH ĐL-DL K61  
11 TCA2-11 Lê Thị Quỳnh   Như 19/07/2001 Quảng Bình ĐHGDTH K61  
12 TCA2-12 Cao Thị Hồng   Nhung 22/03/2001 Quảng Bình ĐH Kế toán K61  
13 TCA2-13 Ngô Dương   Phi 01/06/2000 Quảng Bình ĐHQLTNMT K60  
14 TCA2-14 Thái Thị    Thơm 29/10/2001 Quảng Bình ĐHSP Văn K61  
Danh sách gồm 14 sinh viên./.            
NGƯỜI LẬP   HIỆU TRƯỞNG 
                 
                 
                 
                 
Nguyễn Thị Na    PGS. TS. Nguyễn Đức Vượng

 

TT Ngoại ngữ, Tin học

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình