Thông báo

Lịch thi tiếng Anh tăng cường A1, A2 khóa thi ngày 19/12/2020

12/17/2020 2:52:19 PM

Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ thông báo lịch thi tiếng Anh tăng cường A1, A2:

- Sáng thứ 7 19/12/2020: 8h00 tại Lab1 & Lab 3 Trung tâm Học liệu;

- Chiều Chủ nhật 20/12/2020: 14h tại Lab 1 & Lab 3 Trung tâm học liệu;

Sinh viên có mặt tại địa điểm thi trước 15', mang theo CMND hoặc thẻ sinh viên để vào phòng thi. 

Chi tiết SBD & danh sách phòng thi tại file đính kèm. 

DANH SÁCH THÍ SINH THI TIẾNG ANH TĂNG CƯỜNG A1, A2 
Khóa thi ngày 19 tháng 12 năm 2020
Thời gian thi: 08h00 ngày 19/12/2020  - Phòng LAB tầng 1
            Phòng 1  
TT SBD Họ và tên Ngày sinh Lớp Chữ ký TS Ghi chú
1 A1K3001 Nguyễn Thị Hiền An 01/06/2001 ĐHGDTH K61    
2 A1K3002 Trần Dương Anh 21/03/2001 ĐH KT Điện K61    
3 A1K3003 Thào A  Chùa 10/09/1998 ĐH Luật K61    
4 A1K3004 Lê Huy Tuấn Dũng 21/11/2001 ĐHCNTT K61    
5 A1K3005 Nguyễn Thị Mỹ  Duyên 29/06/2001 ĐH Kế toán K61    
6 A1K3006 Trần Thị Mỹ  Duyên 01/08/2001 ĐH Kế toán K61    
7 A1K3007 Nguyễn Thị Trà Giang 17/05/2001 ĐHGDMN K61    
8 A1K3008 Hoàng Phan Hà Giang 16/06/2000 ĐH Kế toán K61    
9 A1K3009 Võ Thị Mỹ Hạnh 04/10/2001 CĐGDMN K61    
10 A1K3010 Nguyễn Phong Hậu 10/02/2001 ĐH Kế toán K61    
11 A1K3011 Từ Thị Lệ Hiền 09/10/2001 ĐHGDTH K61    
12 A1K3012 Lê Thị Thu Hiền 29/10/2000 CĐ Tiếng Trung K60    
13 A1K3013 Đinh Xuân  Hiền 07/04/2001 ĐH Kế toán K61    
14 A1K3014 Lê Thị Ngọc  Hiền 11/05/2001 ĐH Kế toán K61    
15 A1K3015 Trần Công Hiếu 07/08/2001 ĐHCNTT K61    
16 A1K3016 Nguyễn Thị Hòa 01/02/2001 CĐGDMN K61    
17 A1K3017 Cao Thị Thúy Hoài 27/01/2001 CĐGDTH K61    
18 A1K3018 Phan Thị Thu Hoài 02/08/2001 ĐH Kế toán K61    
19 A1K3019 Trương Thị Thanh  Huyền 14/03/2001 ĐHGDMN K61    
20 A1K3020 Nguyễn Thị Huyền 26/04/2000 CĐGDMN K61    
21 A1K3021 Đinh Thị  Huyền 08/03/2001 CĐGDMN K61    
22 A1K3022 Đinh Anh  Khoa 10/03/2001 ĐHGDMN K61    
23 A1K3023 Nguyễn Hoàng Diệu Linh 17/11/2001 ĐHGDTH K61    
24 A1K3024 Đặng Quang  Linh 14/04/2001 ĐHQLTNMT K61    
25 A1K3025 Phan Thị Ly Ly 07/02/2001 CĐGDMN K61    
26 A1K3026 Phạm Thị Diệu 04/01/2001 ĐH Luật K61    
27 A1K3027 Hồ Thị Mai 17/09/1999 CĐGDTH K61    
28 A1K3028 Lê Thảo  My 20/02/2001 CĐGDTH K61    
29 A1K3029 Cao Thị Thanh Nga 07/05/2001 ĐHQLTNMT K61    
30 A1K3030 Lê Thị Ngọc  Nga 10/03/2001 ĐH Kế toán K61    
31 A1K3031 Trương Thị Hồng Ngát 10/05/2000 ĐHGDTH K61    
32 A1K3032 Bùi Thị Thanh Ngân 13/03/2001 ĐHGDTH K61    
Số SV dự thi:……..Vắng:………Số bài:…………Sữa chữa: .....    
Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2 Hội đồng thi  
               
               
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HĐT TIẾNG ANH TĂNG CƯỜNG A1, A2 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
               
DANH SÁCH THÍ SINH THI TIẾNG ANH TĂNG CƯỜNG A1, A2 
Khóa thi ngày 19 tháng 12 năm 2020
Thời gian thi: 08h00 ngày 19/12/2020  - Phòng LAB tầng 3
            Phòng 2  
TT SBD Họ và tên Ngày sinh Lớp Chữ ký TS Ghi chú
1 A1K3033 Ngô Thị Hà Nhi 11/01/1999 CĐGDTH K60    
2 A1K3034 Nguyễn Thị Hồng  Nhi 29/04/2001 ĐH Kế toán K61    
3 A1K3035 Nguyễn Hoài Nhi 11/09/2001 ĐH Kế toán K61    
4 A1K3036 Trịnh Hà Nhi 16/06/2001 CĐGDTH K61    
5 A1K3037 Nguyễn Thị Kim  Nhung 20/01/2001 CĐGDMN K61    
6 A1K3038 Cao Thị Hồng  Nhung 22/03/2001 ĐH Kế toán K61    
7 A1K3039 Lê Thị Quỳnh  Như 19/07/2001 ĐHGDTH K61    
8 A1K3040 Hoàng Trung Phong 19/08/2001 ĐHCNTT K61    
9 A1K3041 Nguyễn Thị Lan Phương 22/06/2000 CĐGDTH K61    
10 A1K3042 Đặng Thị Mai  Quỳnh 01/11/2001 ĐH Kế toán K61    
11 A1K3043 Phan Đình  30/09/2001 QLTN&MT 1 DH61    
12 A1K3044 Lê Thị  Tâm 24/07/2001 ĐH Kế toán K61    
13 A1K3045 Hồ Trọng Tấn 12/12/2000 ĐH Luật K60    
14 A1K3046 Hoàng Minh Tiến 01/05/1995 ĐH Luật K59    
15 A1K3047 Nguyễn Thị Cẩm 12/09/2001 ĐHQTDVDL&LH K61    
16 A1K3048 Trần Thị Bích Tuyết 12/11/2001 ĐH Kế toán K61    
17 A1K3049 Nguyễn Chí Thanh 23/03/2001 CĐGDMN K61    
18 A1K3050 Nguyễn Tất  Thành 19/05/2001 ĐHQTKD K61    
19 A1K3051 Nguyễn Thị  Thảo 18/07/2001 ĐHGDTH K61    
20 A1K3052 Lê Phương  Thảo 19/02/2001 ĐH Kế toán K61    
21 A1K3053 Dương Thị Thiết 22/12/2000 ĐHGDMN K61    
22 A1K3054 Đinh Nhâm  Thìn 02/01/2001 ĐH Kế toán K61    
23 A1K3055 Thái Thị Thơm 26/10/2001 ĐHSP Văn K61    
24 A1K3056 Trần Thị Minh Trang 10/11/2001 CĐGDMN K61    
25 A1K3057 Cao Thị Huyền Trang 19/10/2001 CĐGDMN K61    
26 A1K3058 Phạm Thùy Trang 10/10/2001 CĐGDMN K61    
27 A1K3059 Vỏ Huyền Quỳnh Trang 27/07/2001 ĐHGDMN K61    
28 A1K3060 Trần Bá  Trí 04/08/2000 ĐH Kế toán K60    
29 A1K3061 Hoàng Thị  Yến 10/08/2000 CĐTH K61    
30 A1K3062 Hoàng Thị Hải Yến 21/03/2001 ĐH Kế toán K61    
Số SV dự thi:……..Vắng:………Số bài:…………Sữa chữa: .......    
Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2 Hội đồng thi  
               
               
               
               
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HĐT TIẾNG ANH TĂNG CƯỜNG A1, A2 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
               
DANH SÁCH THÍ SINH THI LẠI TIẾNG ANH TĂNG CƯỜNG A1, A2 
Khóa thi ngày 19 tháng 12 năm 2020
Thời gian thi: 14h00 ngày 20/12/2020  - Phòng LAB tầng 1
            Phòng 3  
TT SBD Họ và tên Ngày sinh Lớp Chữ ký TS Ghi chú
1 TL01 Trần Thị Kim Anh 20/03/1999 ĐH Kế toán K59    
2 TL02 Đặng Văn  Anh 24/02/2000 ĐH ĐL DL K60    
3 TL03 Nguyễn Ngọc  Ánh 05/01/1999 ĐH Luật K59    
4 TL04 Trần Ngọc Ánh 07/01/2000 CĐ Tiểu học K60    
5 TL05 Đinh Minh  Chí 25/03/1998 ĐHGDTH A K59    
6 TL06 Lê Đức  Chính 16/10/1999 CĐKT K59    
7 TL07 Trần Mạnh Dũng 29/05/1998 ĐH Luật  K59    
8 TL08 Trần Thị Mỹ Duyên 28/05/2000 ĐH QTKD K60    
9 TL09 Đặng Nguyễn Mỹ Duyên 08/04/1997 Kế toán 1 DH61    
10 TL10 Hoàng Mỹ Hạnh 01/06/2000 ĐH Mầm non K60    
11 TL11 Nguyễn Thị Hằng 10/05/2000 ĐH Kế toán K60    
12 TL12 Cao Thị Thu Hậu 13/10/1999 ĐHGDMN K60    
13 TL13 Võ Thị Thúy Hiền 19/01/2000 ĐH GDMN K60    
14 TL14 Trương Thị Ánh  Hồng 06/08/1998 ĐHGDMN K60    
15 TL15 Hoàng Văn  Hùng 15/07/1999 ĐHGDTH A K59    
16 TL16 Nguyễn Sỷ  Hùng 24/02/1999 ĐHKT K60    
17 TL17 Hoàng Phi Hùng 20/11/2001 ĐHCNTT K61    
18 TL18 Nguyễn Thị Thu Huyền 12/09/1999 ĐHGDTH A K59    
19 TL19 Hoàng Thị Hương 02/06/1999 ĐHGDTH A K59    
20 TL20 Phạm Thị  Hương 02/03/1998 ĐHSP Ngữ văn K59    
21 TL21 Hoàng Thị Quỳnh Hương 31/08/2000 CĐ GDTH K60    
22 TL22 Trần Thị Hương 18/06/2000 ĐH Tiểu học K60    
23 TL23 Phạm Trung Kiên 20/05/1999 ĐHKTĐ-ĐT K60    
24 TL24 Phan Hữu Kỳ 20/07/2001 Quản trị KD 1 DH61    
25 TL25 Dương Thị Ngọc Lan 04/01/1999 ĐH Kế toán K60    
26 TL26 Nguyễn Xuân  Lâm 13/08/2001 Quản trị KD 1 DH61    
27 TL27 Dương Thị Hương 02/04/2001 SP Ngữ văn 1 DH61    
28 TL28 Phan Thị  Linh 18/09/1999 ĐHGDTH A K59    
29 TL29 Nguyễn Thị Khánh Linh 02/05/2000 ĐH GDMN K60    
30 TL30 Đinh Thị Mỹ  Linh 25/11/2001 GD Tiểu học  1 DH61    
31 TL31 Nguyễn Thị Diệu  Linh 20/10/1998 ĐHSP Ngữ văn K59    
32 TL32 Đinh Thị Mỹ  Linh 02/07/2001 GD Mầm non 1 DH61    
33 TL33 Đàm Thị Thanh Loan 06/05/1999 ĐH Luật K60    
34 TL34 Lê Mậu Long 14/01/2001 ĐH Luật K61    
35 TL35 Lê Xuân Lộc 20/02/2001 Kế toán 1 DH61    
36 TL36 Nguyễn Thị Lợi 08/06/2000 ĐHGDMN K60    
37 TL37 Phạm Thị Hiền Lương 14/11/1999 ĐH Kế toán K60    
38 TL38 Nguyễn Thị Khánh  Ly 17/01/2001 GD Tiểu học  1 DH61    
Số SV dự thi:……..Vắng:………Số bài:…………Sữa chữa: .....    
Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2 Hội đồng thi  
               
               
               
               

 

TT Tin học - Ngoại ngữ

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình