Thông báo

Lịch thi + Danh sách thi Hội đồng thi chuẩn đầu ra ngoại ngữ 6/2021

6/1/2021 3:08:35 PM

LỊCH THI KỸ NĂNG NÓI

TẠI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CHUẨN ĐẦU RA TIẾNG ANH B1 VÀ A2 NỘI BỘ

Khóa thi ngày 02/6/2021

 

 

            Địa điểm: Phòng Tự nghiên cứu của giảng viên – Trung tâm Học liệu

Phòng

Thời gian

Ghi chú

Phòng 3 + Phòng 4

14h30 ngày 02/6/2021

 

Phòng 5 + Phòng 6

08h00 ngày 03/6/2021

 

Phòng 1 + Phòng 2

14h30 ngày 03/6/2021

 

Phòng 7 + Phòng 8

14h30 ngày 04/6/2021

 

 

Những tệp tin đính kèm:

TT Tin học - Ngoại ngữ

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình