Thông báo

Lịch thi + DS thi UDCNTT cơ bản khóa ngày 11/04/2021

4/9/2021 8:47:31 AM

Lịch thi: 8h00 ngày 11/4/2021

Địa điểm: Phòng máy số 01, khu D, trường ĐHQB

* Học viên dự thi có mặt trước giờ thi 15p, mang theo CMND/CCCD.

DANH SÁCH HỌC VIÊN HỌC VÀ THAM GIA THI CC ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN
KHOÁ THI NGÀY 11/4/2021
TT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Giới
tính
Mã lớp Lớp/Đơn vị
1 Trần Danh Cảnh 04/09/1992 Thanh Hóa Nữ TINCB K75 Công an tỉnh Quảng Bình
2 Dương Minh Doanh 27/09/1992 Quảng Bình Nam TINCB K75 Công an tỉnh Quảng Bình
3 Nguyễn Thành Đạt 08/02/2001 Quảng Bình Nam TINCB K75 ĐHQTKD K61
4 Ngô Thanh 26/01/1996 Quảng Bình Nữ TINCB K75 Công an huyện Quảng Trạch
5 Hoàng Xuân 27/12/1984 Quảng Bình Nam TINCB K75 UBND huyện Quảng Ninh
6 Nguyễn Văn  12/10/1966 Quảng Bình Nam TINCB K75 UBND huyện Quảng Ninh
7 Hà Thị Thu Hiền 19/08/1998 Quảng Bình Nữ TINCB K75 ĐHGDMN A K58
8 Trần Trọng  Khánh 17/10/1991 Thanh Hóa Nữ TINCB K75 Công an tỉnh Quảng Bình
9 CHANTHAPANYA Maly 11/09/1999 Khammuane, Lào Nữ TINCB K75 ĐH Ngôn ngữ Anh K62
10 Hoàng Nam 16/01/1990 Quảng Bình Nữ TINCB K75 Công an tỉnh Quảng Bình
11 Đinh Nữ Quỳnh Nga 05/04/1999 Quảng Bình Nữ TINCB K75 ĐHGDMN B K59
12  Đoàn Thị Uyển Nhi 17/08/1997 Quảng Bình Nữ TINCB K75 ĐHSP Ngữ Văn K59
13 Đặng Ngọc Toàn 18/03/1993 Quảng Bình Nữ TINCB K75 Công an tỉnh Quảng Bình
14 Trần Hoài Thanh 03/08/1993 Quảng Bình Nữ TINCB K75 Công an tỉnh Quảng Bình
15 Trần Trung Thắng  18/07/1993 Thanh Hóa Nữ TINCB K75 Công an tỉnh Quảng Bình
16 SIPHOMMABOUTH Thipaksone 30/08/2001 Khammuane, Lào Nữ TINCB K75 ĐH QTKD K62
17 Lê Thị Hoài Thu 02/11/1993 Quảng Bình Nữ TINCB K75 NV TT TH-NN
18 Nguyễn Thị Thương 03/04/1989 Quảng Bình Nữ TINCB K75 UBND huyện Quảng Ninh
19 Nguyễn Văn Thường 10/09/1996 Quảng Bình Nữ TINCB K75 Công an huyện Quảng Trạch
20 Đinh Quang Trung 20/06/1996 Quảng Bình Nam TINCB K75 ĐHGDTH B K58
21 Nguyễn Quang  Vinh 06/08/1995 Quảng Bình Nam TINCB K75 Công an tỉnh Quảng Bình
22 Hoàng Thị Hải  Yến 15/12/2001 Quảng Bình Nữ TINCB K75 ĐHQTKD K61
23 Ngô Dương Phi 01/06/2000 Quảng Bình Nam TINCB K60 ĐHQLTNMT K60

 

TT TH-NN

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình