Thông báo

Khai giảng lớp tiếng Anh tăng cường A2

11/16/2021 4:03:36 PM

Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học khai giảng lớp tiếng Anh tăng cường A2:

- Thời gian: 2/12/2021

- Đối tượng: Sinh viên khóa K59, K60, K61 chưa tham gia học tiếng Anh tăng cường A1, A2

- Học phí, lệ phí thi: 1.050.000đ

Sinh viên K59, K60, K61 chưa học tiếng Anh tăng cường A2 sẽ không đủ điều kiện học tiếng Anh B1 để tham gia khảo sát Chuẩn đầu ra về Ngoại ngữ. Vậy Trung tâm thông báo để sinh viên được biết và đăng ký tham gia học, đảm bảo tốt nghiệp đúng tiến độ.

Mọi thắc mắc sinh viên đến tại Văn phòng Trung tâm ở Tầng 1, Khu D để được hướng dẫn. 

TT Ngoại ngữ, Tin học

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình