Thông báo

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON (ĐỢT 2)

7/16/2019 8:27:39 AM

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON (ĐỢT 2)

        

Những tệp tin đính kèm:

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình