Thời khóa biểu

Thông báo thời khoá biểu các lớp ứng dụng CNTT

5/15/2017 8:44:20 AM

Trung tâm thông báo Lịch học và thi các lớp ứng dụng CNTT dành cho Cán bộ, giảng viên và nhân viên Trường ĐHQB. 

Vui lòng xem lịch trong file đính kèm dưới đây. 

Những tệp tin đính kèm:

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình