Thông báo

Trường Đại học Quảng Bình được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ

8/20/2018 8:43:28 AM

Với mục tiêu đổi mới cơ chế quản lý và nâng cao tính tự chủ, năng động và hiệu quả hoạt động khoa học và công nghệ, Trường Đại học Quảng Bình đã đăng ký và được Bộ Khoa học và Công nghệ chứng nhận đăng ký hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Trường Đại học Quảng Bình được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ

Đây là kết quả của quá trình đầu tư về thời gian và tâm sức của cán bộ giảng viên Nhà trường. Hồ sơ đăng ký đã được Nhà trường chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo bao gồm bản đăng ký hoạt động khoa học; quyết định thành lập Trường; điều lệ tổ chức và hoạt động của Trường; hồ sơ của người đứng đầu gồm quyết định bổ nhiệm, văn bằng, sơ yếu lý lịch và lý lịch khoa học); hồ sơ về nhân lực khoa học công nghệ gồm các minh chứng về năng lực đội ngũ và hoạt động khoa học công nghệ của Trường được tổng hợp trong giai đoạn năm năm gần nhất; hồ sơ về cơ sở vật chất – kỹ thuật của Nhà trường; hồ sơ về địa điểm nơi đặt trụ sở chính.

Có thể thấy, việc được Bộ KH&CN chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ đánh dấu bước chuyển quan trọng về đổi mới tư duy quản lý. Trường được giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ gắn kết giữa hoạt động nghiên cứu với triển khai, chuyển giao kết quả KHCN vào thực tiễn, khuyến khích tăng thu, bổ sung thêm nguồn tài chính cho hoạt động KHCN tiến tới tự đảm bảo kinh phí hoạt động thường xuyên.

 

Những tệp tin đính kèm:

Phòng QLKH-HTQT

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình