Nội quy quy định

Quy định về việc sử dụng tài liệu và CSVC tại Trung tâm Học liệu

11/22/2017 8:27:05 AM

Quy định về việc sử dụng tài liệu và CSVC tại Trung tâm Học liệu

Những tệp tin đính kèm:

TTHL

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình