Lịch công tác

Lịch công tác - Tuần 1. Năm học 2018 – 2019

8/13/2018 9:28:39 AM

Lịch công tác - Tuần 1. Năm học 2018 – 2019

THỨ NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

GHI CHÚ

Hai

13/8

9h00

Làm việc với Đoàn công tác Trường ĐH Maejo (Thái Lan)

BGH; Trưởng, Phó các đơn vị sau: QLKH&HTQT, TT NC ASEAN; CBGV Khoa N-L-N

Phòng Hội thảo TT Học liệu (tầng 2)

đ/c Tám mở cửa

Ba

14/8

8h00

Họp chi bộ TTHL

Đảng viên chi bộ

VP TTHL

 

9h00

Họp Trung tâm

CBGV TTHL

 

15/8

 

 

 

 

 

Năm

16/8

 

 

 

 

 

Sáu

17/8

 

 

 

 

 

Bảy

18/8

 

 

 

 

 

CN

19/8

 

 

 

 

 

 

 

TTHL

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình