Liên hệ

LIÊN HỆ

9/11/2019 9:31:35 AM

LIÊN HỆ

  TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN VÀ KHỞI NGHIỆP

      Địa chỉ: Tầng 1, dãy nhà D, Trường Đại học Quảng Bình

                312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - TP Đồng Hới  - Quảng Bình

                                      Website: http://www.quangbinhuni.edu.vn

                                       Điện thoại: 02323. 816. 779

 

 

STT

CHỨC VỤ

HỌ VÀ TÊN

LIÊN HỆ

1

Giám đốc TT

GVC.TS. Nguyễn Phương Văn

0912.162.111

vannv@quangbinhuni.edu.vn

2

Viên chức

ThS. Lê Thị Phương Ý

0917.191.656

yltp@quangbinhuni.edu.vn

3

Viên chức

CN. Phạm Quang Trung

0915.856.359

trungpq@quangbinhuni.edu.vn

4

Nhân viên

CN. Nguyễn Thuỳ An

0912.081.486

annt@quangbinhuni.edu.vn

 

5

Nhân viên

CN. Nguyễn Ngọc Oanh

0398.733.235

oanhnn@quangbinhuni.edu.vn

Viên chức GV.ThS. Hoàng Anh Vũ

0989.179.777

vuha@quangbinhuni.edu.vn

 

 

                               

 

Trung tâm HTSV&KN

Các Tin đã đăng

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình