Liên hệ

LIÊN HỆ

12/11/2019 2:53:16 PM

Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên và Khởi nghiệp - Trường Đại học Quảng Bình

LIÊN HỆ

 

VP TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN VÀ KHỞI NGHIỆP

Trường Đại học Quảng Bình

------------------------------------

312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý – TP Đồng Hới  - Quảng Bình

Website: http://www.quangbinhuni.edu.vn

Điện thoại: 02323 816 779
 

STT

CHỨC VỤ

HỌ VÀ TÊN

LIÊN HỆ

1

Giám đốc

TS. GVC. Nguyễn Phương Văn

0912.162.111

vannp@quangbinhuni.edu.vn

2

Viên chức

 ThS. Lê Thị Phương Ý

0917.191.656

yltp@quangbinhuni.edu.vn

3

Viên chức

ThS. Hoàng Anh Vũ

0918.497.202

vuha@quangbinhuni.edu.vn

4

Viên chức

CN. Phạm Quang Trung

0915.856.359

trungpq@quangbinhuni.edu.vn

5

Nhân viên

CN. Nguyễn Thuỳ An

0912.081.486

annt@quangbinhuni.edu.vn

6

Nhân viên

CN. Nguyễn Ngọc Oanh

0398.733.235

oanhnn@quangbinhuni.edu.vn

                               

 

Trung tâm HTSV&KN

Các Tin đã đăng

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình