Kế hoạch đào tạo

KH Tổ chức khóa BD theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên

8/22/2018 9:20:12 AM

Đặt lớp tại TT GD-DN thị xã Ba Đồn.

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình