KH công tác

Kế hoạch năm học 2017 - 2018

1/4/2018 3:30:54 PM

Kế hoạch năm học 2017 - 2018

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM HỌC 2017-2018

 

THÁNG

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

9/2017

-         Hội nghị công chức, viên chức Trung tâm

-         Tổ chức Hội đồng thi chứng chỉ Tiếng Anh B

-         Khai giảng các lớp Ứng dụng CNTT cơ bản, tiếng Anh B, Toeic nội bộ, tiếng Anh dự bị

-         Tiếp tục công tác chiêu sinh các lớp học tại Trung tâm

10/2017

-         Khai giảng năm học 2017-2018

-         Tổ chức thi khảo sát tiếng Anh đầu vào cho sinh viên K59

-         Tổ chức Hội đồng thi cho lớp tiếng Anh dự bị

-         Khai giảng lớp ứng dụng CNTT cơ bản

-         Tiếp tục công tác chiêu sinh các lớp học tại Trung tâm

11/2017

-         Khai giảng các lớp tiếng Anh A2 cho sinh viên K59

-         Tổ chức Hội đồng thi khảo sát tiếng Anh B

12/2017

-         Tổ chức các Hội đồng thi tiếng Anh B, chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản

01/2018

-         Tổ chức Hội đông thi tiếng Anh Toeic nội bộ

-         Tiếp tục chiêu sinh các lớp học tại Trung tâm

02/2018

-         Tổ chức Hội đồng thi cho các lớp tiếng Anh A2

-         Cấp phát các loại chứng chỉ tiếng Anh B và ứng dụng CNTT cho học viên

3/2018

-         Tiếp tục công tác chiêu sinh các lớp học tại Trung tâm

4/2018

-         Chuẩn bị cho năm học 2018 - 2019

5/2018

-         Tiếp tục khai giảng các lớp học mới tại Trung tâm

6/2018

-         Tiếp tục theo dõi, quản lý việc dạy và học các lớp tại Trung tâm

7/2018

-         Khai giảng các lớp học hè (tiếng Anh B, Toeic nội bộ)

-         Tổng kết năm học, đánh giá phân loại viên chức, bình xét danh hiệu thi đua năm học 2017-2018

8/2018

-         Xây dựng kế hoạch năm học 2018 – 2019

-         Chiêu sinh các khoá học mới cho năm học mới

 

          GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

 

 

 

ThS. Lê Minh Thắng 

Các Tin đã đăng

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình