KH Tài chính

Công khai tài chính năm học 2016-2017 (Biểu mẫu 24)

11/8/2017 2:41:45 PM

Những tệp tin đính kèm:

Các Tin đã đăng

  Dự toán ngân sách năm 2017 11/8/2017 2:42:29 PM
  Công khai về Tài Chính 2/19/2013 9:37:10 AM
©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình