Hỗ trợ Khởi nghiệp

Lịch tuần 49

7/15/2019 10:49:04 AM

Lịch tuần 49

 

Lịch công tác - Tuần 47. Năm học 2018 – 2019

 

THỨ NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

Hai

8/7

 

8h00

 

 

 

 

14h00

Họp bàn về truyền thông tuyển sinh và công tác đưa tin lên trang Website của các đơn vị

Lãnh đạo Trường; Trưởng các Khoa; thành viên Ban quản trị trang Website; Trưởng Ban truyền thông tuyển sinh

Phòng họp tầng 3

Lãnh đạo Trường

     Ba

9/7

8h00

 

 

 

 

14h00

 

 

 

 

 

10/7

8h00

 

 

 

 

8h00

 

 

 

 

14h00

Tổng kết năm học

CBGV Khoa

VPK

TK

Năm

11/7

7h30

 

 

 

 

8h30

 

 

 

 

14h00

 

 

 

 

Sáu

12/7

8h00

 

 

 

 

18h00

 

 

 

 

Bảy

13/7

8h00

Khai mạc và báo cáo Hội nghị ICSSE năm 2019 tại các Tiểu Ban

Theo Kế hoạch

Khai mạc tại GĐ B3; Báo cáo tại TT Học liệu và Phòng họp Nhà Hiệu bộ

Ban Tổ chức

16h00

Tiệc Gala Dinner Hội nghị ICSSE năm 2019

Theo Kế hoạch

Nhà hàng LUXE (35 Trần Quang Khải)

Ban Tổ chức

CN

14/7

8h00

Báo cáo Hội nghị ICSSE năm 2019 tại các Tiểu Ban

Theo Kế hoạch

TT Học liệu và Phòng họp Nhà Hiệu bộ

Ban Tổ chức

14h30

 

 

 

 

 

 

 

Khoa Ngoại ngữ

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình