Hỗ trợ Khởi nghiệp

KẾ HOẠCH Lựa chọn dự án tham gia Cuộc thi Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp năm 2019

8/6/2019 8:41:53 AM

Căn cứ Công văn số 3308/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 01 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc lựa chọn dự án tham dự Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp năm 2019”; Căn cứ Quyết định số 1082/QĐ-BGDĐT ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp năm 2019” (SV.STARTUP-2019); Chi tiết trong file đính kèm.

Những tệp tin đính kèm:

LTPY

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình