Giới thiệu

GIỚI THIỆU VỀ TRUNG TÂM THÔNG TIN -TRUYỀN THÔNG

3/16/2021 9:44:29 AM

Trung tâm Thông tin - Truyền thông, tiền thân là Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ Doanh nghiệp. Đến tháng 01/2018, Trung tâm đổi tên thành Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên và Khởi nghiệp theo Quyết định số 07/QĐ-ĐHQB ngày 03/01/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình.Đến ngày 03/2/2021, để phù hợp với tình hình thực tiễn, Trung tâm đổi tên thành Trung tâm Thông tin - Truyền thông theo Quyết định số 281/QĐ-ĐHQB ngày 03/2/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình.

GIỚI THIỆU VỀ TRUNG TÂM THÔNG TIN -TRUYỀN THÔNG

Tên đơn vị: Trung tâm Thông tin - Truyền thông - Trường Đại học Quảng Bình

Thông tin liên lạc:

     Địa chỉ liên hệ: tầng 1, dãy nhà D, trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

     Điện thoại: 02323.916779

     Trung tâm Thông tin - Truyền thông, tiền thân là Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ Doanh nghiệp. Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên và quan hệ doanh nghiệp được thành lập theo Quyết định số 293/QĐ-ĐHQB ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình. Đến tháng 01/2018, Trung tâm đổi tên thành Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên và Khởi nghiệp theo Quyết định số 07/QĐ-ĐHQB ngày 03/01/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình.Đến ngày 03/2/2021, để phù hợp với tình hình thực tiễn, Trung tâm đổi tên thành Trung tâm Thông tin - Truyền thông theo Quyết định số 281/QĐ-ĐHQB ngày 03/2/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình. Trung tâm là đơn vị hạch toán phụ thuộc,  được sử dụng con dấu và tài khoản của Nhà trường để giao dịch; chịu sự chỉ đạo và quản lý trực tiếp, toàn diện của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình.

     I. Chức năng của Trung tâm

    Trung tâm có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng trong công tác truyền thông tuyển sinh của Nhà trường và các hoạt động quảng bá hình ảnh, thương hiệu của Nhà trường trong cộng đồng; Tư vấn, hỗ trợ sinh viên trong quá trình học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học, định hướng nghề nghiệp và việc làm; Triển khai các hoạt động hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp; Kết nối các tổ chức, doanh nghiệp và hỗ trợ sinh viên.

    II. Nhiệm vụ của Trung tâm

    1. Xây dựng chiến lược phát triển dài hạn, kế hoạch nhiệm vụ hàng năm của Trung tâm phù hợp với chiến lược, kế hoạch phát triển của Nhà trường trình Hiệu trưởng phê duyệt. Xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch hoạt động của Trung tâm (theo phê duyệt) đạt hiệu quả.

    2. Công tác thông tin, truyền thông tuyển sinh:

    a. Tham mưu cho Hiệu trưởng về việc xây dựng kế hoạch thông tin, truyền thông tuyển sinh hàng năm;

    b. Làm đầu mối xây dựng và tổ chức các hoạt động tuyên truyền phục vụ quảng bá tuyển sinh của Nhà trường hiệu quả, phù hợp với điều kiện, năng lực thực tế hiện có của Nhà trường và xu thế truyền thông hiện đại nhằm đẩy mạnh hoạt động truyền thông nội bộ và bên ngoài Nhà trường;

   c. Quản lý, giám sát và chịu trách nhiệm việc thực hiện thu thập tin tức, đưa tin về các hoạt động của Nhà trường trên các phương tiện thông tin đại chúng (Báo, Đài Truyền hình) và các trang diễn đàn, mạng xã hội của Trường được giao cho Trung tâm quản lý nhằm quảng bá hình ảnh, nâng cao uy tín, xây dựng, phát triển Nhà trường;

   d. Tham gia tư vấn tuyển sinh do các tổ chức, cơ quan đơn vị khác phối hợp tổ chức nếu có. Khai thác mối quan hệ, phối hợp với các đơn vị trong toàn trường, các cơ quan chức năng, các đơn vị, cá nhân ngoài trường có liên quan để triển khai công tác thông tin, truyền thông tuyển sinh theo kế hoạch, hiệu quả.

   3. Tư vấn và hỗ trợ sinh viên trong quá trình học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học, định hướng nghề nghiệp và việc làm.

   4. Hỗ trợ Khởi nghiệp:

   a. Tổ chức hoặc phối hợp tổ chức các khoá đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn, cập nhật kiến thức cho các đối tượng có nhu cầu;

   b. Tổ chức hoặc phối hợp tổ chức giao lưu, tọa đàm trao đổi kinh nghiệm cho sinh viên và cán bộ tư vấn hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp của Nhà trường;

   c. Xây dựng Quỹ hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp của Nhà trường từ nguồn kinh phí xã hội hóa; hỗ trợ tìm kiếm nguồn kinh phí, kết nối, thu hút đầu tư từ các cá nhân, tổ chức đối với các dự án được hình thành từ các ý tưởng khởi nghiệp của sinh viên.

   5. Kết nối doanh nghiệp và hỗ trợ sinh viên: Chủ động tìm kiếm các cơ hội hợp tác và liên kết với các đối tác trong và ngoài Nhà trường để phát triển Trung tâm; Làm đầu mối kết nối với các công ty, các doanh nghiệp, cá nhân để tìm kiếm các nguồn học bổng, tài trợ cho sinh viên; khai thác các địa chỉ thực tập, trải nghiệm cho sinh viên tại các doanh nghiệp tạo cơ hội hướng nghiệp, tìm kiếm việc làm cho sinh viên; khuyến khích các doanh nghiệp chủ động đặt vấn đề về đổi mới, sáng tạo đối với sinh viên để sinh viên có định hướng xây dựng dự án, ý tưởng khởi nghiệp.

   6. Phối hợp với các đơn vị thuộc Trường thực hiện các nhiệm vụ phát sinh trong quá trình hoạt động của Trường.

   7. Thực hiện chế độ báo cáo về hoạt động của Trung tâm thường xuyên và đột xuất theo yêu cầu của Nhà trường; Thực hiện đầy đủ chế độ văn thư, lưu trữ hồ sơ, văn bản, tài liệu giao dịch theo quy định của Nhà nước, của Trường và các chứng từ liên quan đến hoạt động của Trung tâm.

    8. Quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn lực về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực và kinh phí hoạt động của Trung tâm, của Nhà trường theo quy định; tăng cường đầu tư nâng cao năng lực hoạt động của Trung tâm.

    9. Tham gia, thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

Trung tâm Thông tin - Truyền thông

Các Tin đã đăng

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình