Giới thiệu

GIỚI THIỆU VỀ TRUNG TÂM HỌC LIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH

11/22/2017 10:50:45 AM

GIỚI THIỆU VỀ TRUNG TÂM HỌC LIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH

Tên đơn vị:  Trung tâm học liệu - Trường Đại học Quảng Bình

  LRC - QBU

Thông tin liên lạc:

Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Bắc lý - Đồng Hới - Quảng Bình.

Điện thoại:  052. 3819779; 0232.838777

Email: trungtamhoclieuqbu@gmail.com; LRC@qbu.edu.vn

          Trung tâm Học liệu Trường Đại học Quảng Bình thành lập ngày 27/3/2013 trên cơ sở Thư viện của Trường ĐHQB. Trung tâm hoạt động trong lĩnh vực thông tin và thư viện, có nhiệm vụ phục vụ hoạt động giảng dạy, học tập, đào tạo, nghiên cứu khoa học; triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ và quản lý; tổ chức và thực hiện các chương trình đào tạo đại học, dưới đại học, liên kết đào tạo các ngành khoa học Thông tin và Thư viện, tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học ngành Thông tin và Thư viện… góp phần quan trọng để nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực;  đồng thời là địa điểm tổ chức các Hội thảo, Hội nghị trong nước và quốc tế của Trường Đại học Quảng Bình.

      Trung tâm hiện có 4 Phòng đọc với 12.000 đầu sách, 2 phòng tự nghiên tiện nghi thoáng mát; 2 phòng đọc điện tử với 150 máy tính tốc độ cao; phòng Lab, phòng nghe nhìn có hệ thống máy tính cấu hình mạnh, các dữ liệu như  băng đĩa, bản đồ và bản vẽ sử dụng thuận tiện. Trung tâm còn có các phòng để phục vụ các hội thảo, hội nghị với phương tiện hiện đại; các ứng dụng như sao chụp, scan và các dịch vụ khác đảm bảo điều kiện tốt nhất cho giảng dạy, học tập và nghiên cứu. 

1.  CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA TRUNG TÂM

    Chức năng của Trung tâm:

   - Là một đơn vị sự nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Thông tin và Thư viện; Phục vụ hoạt động giảng dạy, học tập, đào tạo, nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ thông qua việc sử dụng, khai thác các loại tài liệu có trong thư viện.

  - Là một cơ sở đào tạo, tổ chức và thực hiện các chương trình đào tạo đại học, dưới đại học, liên kết đào tạo các ngành khoa học Thông tin và Thư viện, tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học ngành Thông tin và Thư viện.

Nhiệm vụ của Trung tâm:

  - Tổ chức hoạt động và phát triển sự nghiệp thông tin, thư viện trong Nhà trường.

  - Tổ chức hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học ngành Thông tin-Thư viện.

 - Tổ chức sắp xếp, quản lý nhân sự, công tác nghiệp vụ, chuyên môn của Trung tâm; quản lý, kiểm kê định kỳ vốn tài liệu, cơ sở vật chất kỹ thuật và các tài sản khác; tiến hành thanh lý các tài liệu, thiết bị lạc hậu, cũ nát theo quy định của Nhà nước và quy định của Trường Đại học Quảng Bình.

 - Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, sản phẩm, dịch vụ thông tin thư viện của Trung tâm.

 - Tổ chức và thực hiện các dịch vụ có thu theo quy định của Nhà nước nhằm đảm bảo một phần kinh phí của đơn vị.

 - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng trường Đại học Quảng Bình giao.

2.   CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ NGUỒN VỐN TÀI LIỆU

         

Sơ đồ:            

            

      

      Các phòng phục vụ chính gồm:

- Phòng đọc và mượn tài liệu:           05

- Phòng Lab, phòng máy tính:           02

- Phòng Hội thảo, chuyên đề:            03

- Phòng nghiên cứu của GV; SV:      02

* Các phòng tự học, tự nghiên cứu, học nhóm, đa phương tiện, ... Phòng Truyền  thống  và các dịch vụ khác….

Nguồn tài nguyên:

-         Tổng số lượng bản sách: 98.497 (bản), 12.550 (đầu sách)

Trong đó : Sách Tiếng Việt: 94.092 bản; Sách ngoại văn: 4.405 bản; Khóa luận, luận văn tốt nghiệp: 600 cuốn; Đĩa CD/CD-ROM: 115 đĩa.

PHÒNG ĐỌC

LOẠI TÀI LIỆU

SỐ LƯỢNG BẢN

Phòng đọc 1

Tài liệu đọc tại chỗ gồm: Báo, tạp chí; Luận văn, luận án, đồ án, khóa luận, tiểu luận...

740

Phòng đọc 2

KHPL: 000-400.

Bao gồm các tài liệu: Tin học thông tin và tác phẩm tổng quát; Triết học; Tôn giáo; Khoa học xã hội; Ngôn ngữ (Tiếng Việt)

36.155

Phòng đọc 3

KHPL: 500-600

Bao gồm các tài liệu: Khoa học tự nhiên và toán học; Công nghệ (Khoa học ứng dụng)

32.240

Phòng đọc 4

Phòng đọc ngoại văn.

Bao gồm các tài liệu: Tiếng Anh; Tiếng Pháp; Tiếng Trung; Tiếng Nhật; Đĩa CD

4.914

Phòng đọc 5

KHPL: 700-900

Bao gồm các tài liệu: Nghệ thuật; Mĩ thuật; Giải trí; Văn học; Lịch sử; Địa lý

24.448

 

Tổng:

98.497

 

-    Nguồn tài liệu số:

Tài liệu nội sinh (DSPACE): 1000 file

Nguồn cơ sở dữ liệu khác:  Thư viện số: Tài liệu.VN; Proqest: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia.

        3.  ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

         Chiến lược phát triển của Trung tâm Học liệu Trường Đại học Quảng Bình là tổ chức xây dựng theo mô hình một Trung tâm thông tin điện tử hiện đại; chú trọng xây dựng hệ thống Thông tin-Thư viện, tăng cường bổ sung nguồn lực tài nguyên số, máy tính, hệ thống mạng Internet; liên kết với các Thư viện sốtrong và ngoài nước; tổ chức các hoạt động khích lệ đọc sách; dần hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị.

         Bên cạnh các dịch vụ thư viện truyền thống, Trung tâm Học liệu còn là không gian học tập yên tĩnh, rộng rãi; Phòng Hội thảo, học nhóm, đa phương tiện và dịch vụ tìm tin theo nhu cầu, xây dựng tài nguyên điện tử v.v…

        Hy vọng Trung tâm Học liệu sẽ là điểm đến tin cậy của bạn đọc là Giảng viên, Sinh viên trường Đại học Quảng Bình và bạn đọc của các đơn vị, cơ quan trong toàn tỉnh.

 

       Một số hình ảnh về Trung tâm Học liệu - Đại học Quảng Bình

Tòa nhà Trung tâm Học liệu - Đại học Quảng Bình

                

                 Phòng Dịch vụ thông tin

Khu vực học tập nghiên cứu

Phòng Hội thảo

 Phòng Lab

  

                                  Phòng Chuyên đề

                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                               TRUNG TÂM HỌC LIỆU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TTHL

Các Tin đã đăng

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình