Giới thiệu

GIỚI THIỆU

7/31/2018 2:21:13 PM

Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên và Quan hệ Doanh nghiệp (Student Service and Enterprise Relationship Center) trực thuộc Trường Đại học Quảng Bình được thành lập theo Quyết định số 293/QĐ-ĐHQB ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình.

GIỚI THIỆU

Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên và Quan hệ Doanh nghiệp (Student Service and Enterprise Relationship Center) được thành lập theo Quyết định số 293/QĐ-ĐHQB ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình. Đây là đơn vị sự nghiệp có thu, có con dấu và tài khoản riêng để giao dịch và thực hiện đầy đủ các quy định hiện hành về công tác hạch toán kế toán.

Chức năng của Trung tâm:

- Phối hợp với các Trưởng đơn vị trực thuộc trường Đại học Quảng Bình tổ chức thực hiện các hoạt động hỗ trợ sinh viên;

- Xây dựng mối quan hệ hợp tác và quan hệ khách hàng 2 chiều với các doanh nghiệp nhằm tìm các nguồn học bổng, tìm các địa điểm thực hành, thực tập và tạo cơ hội tìm việc làm cho sinh viên.

          Nhiệm vụ của Trung tâm:

- Tổ chức đón tiếp, sắp xếp chỗ ở cho sinh viên Việt Nam và nước ngoài vào ở trong khu Ký túc xá theo đúng tiêu chuẩn, chế độ quy định của Trường Đại học Quảng Bình;

-Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn, vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống lành mạnh, văn minh trong khu ký túc xá;

-Tổ chức các hoạt động y tế dự phòng tại khu ký túc xá, chăm lo sức khỏe cho sinh viên nội trú;

-Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, tham quan, giao lưu, du lịch, các hình thức vui chơi giải trí khác gắn với chuyên môn học thuật của sinh viên nhằm góp phần rèn luyện phẩm chất, đạo đức, xây dựng tình cảm gắn bó sinh viên với nhà trường;

-Hỗ trợ sinh viên về tất cả các mặt như: dịch vụ phục vụ sinh viên, hỗ trợ thực hiện các chính sách và tìm các nguồn hỗ trợ sinh viên nghèo vượt khó, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, sinh viên diện chính sách, giúp sinh viên tiếp cận cácnguồn học bổng, các nguồn tài trợ, hướng nghiệp, tạo các cơ hội tìm kiếm việc làm….

-Tổ chức hoặc phối hợp tổ chức các khóa đào tạo kỹ năng mềm, đào tạo và bồi dưỡng phát triển các kỹ năng khác nhằm giúp sinh viên trong học tập, hướng nghiệp, giao tiếp và tìm kiếm việc làm với mục tiêu góp phần đào tạo toàn diện cho sinh viên Trường Đại học Quảng Bình;

-Tổ chức các hoạt động tư vấn về tâm lý và sức khỏe; giới thiệu nhà ở, việc làm, các hoạt động tình nguyện và hoạt động hỗ trợ. Tổ chức và cung cấp các dịch vụ theo hướng xã hội hóa nhằm đáp ứng nhu cầu về đời sống, sinh hoạt, học tập,nghiên cứu khoa học của sinh viên;

-Thiết lập và duy trì quan hệ hợp tác giữa nhà trường với các doanh nghiệp trongcác lĩnh vực như: tìm kiếm các nguồn học bổng, tài trợ cho sinh viên; khai thác các địa chỉ thực hành, thực tập cho sinh viên tại các doanh nghiệp; giao lưu giữa sinh viên nhà trường với các doanh nghiệp để tạo điều kiện cho sinh viên sớm tiếp cận với doanh nghiệp;

-Thông qua hệ thống các mối quan hệ giữa trường và doanh nghiệp, giữa trường và các cơ quan, tổ chức kinh tế - xã hội khác, nắm bắt nhu cầu thực tế đang diễn ra của xã hội với nhiều hình thức nhằm kiến nghị, tham mưu cho nhà trường những chính sách phù hợp và làm đầu mối cho các nhà khoa học tiếp cận với doanh nghiệp trong quá trình nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ cũng như cập nhật cải tiến chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu của xã hội.

Các Tin đã đăng

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình